Stichting Support to Connect

Share

Gegevens mbt ANBI regeling:
Naam: Stichting SUPPORT TO CONNECT
KVK nummer: 32168679
Adres: Kooizand 4, 8321ZG te Urk

Fiscaal Nummer: 8220.37.361

Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit een Voorzitter,  Secretaris/Penningmeester en Lid

Namen bestuurders:

Voorzitter: dhr. Steven ten Napel,

Secretaris/Penningmeester: dhr. Gertjo Tigelaar

Lid: dhr. Kiran Madhunapantula

Beleidsplan: zie Beleidsplannen

Beloningsbeleid: Conform de statuten mag de stichting op geen enkele wijze uitkeringen doen aan bestuurders en oprichters. Bestuurders en vrijwilligers van de stichting ontvangen dus geen beloning. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken kunnen worden vergoed. Zie voor details de statuten onder Statuten

Doelstelling:
SUPPORT TO CONNECT is opgericht met als doel het in India helpen van mensen bij het duurzaam aanhaken bij de samenleving, ter vergroting van hun welvaart.

Het actuele beleid

In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:

 • Brengen tot zelfstandigheid
 • Stimuleren van eigen initiatief
 • Duurzaamheid
 • Onderwijs
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Vakopleiding
 • Ontwikkeling van de infrastructuur
 • Verstrekken van micro kredieten

De werkzaamheden

School project
Het SUPPORT TO CONNECT project helpt kinderen uit het dorp Pallipallem aan een betere opleiding. We doen dit via de Madhunapantula foundation. Voor meer informatie zie http://www.madhunapantula.org.

Het dorp Pallipallem is een rurale gemeenschap, en om de kinderen kansen te bieden die ze anders niet zouden krijgen is goed onderwijs van groot belang. Speciaal voor kinderen van ouders die dan anders niet zouden kunnen betalen. Hiervoor is het ook van belang de kinderen maaltijden te verstrekken, omdat de ouders anders alsnog voor kosten gesteld zouden worden.
De school groeit elk jaar met een klas, zodat er een organisch groeimodel is om uit te groeien tot een volledige school, die kinderen in staat stelt een maximale score te halen op de veelbepalende eindtoetsen die in India bepalend zijn voor de toegang tot vervolgopleidingen. Tevens is het zo vroeg mogelijk krijgen van goed Engelse les van groot belang om de kinderen te helpen zich te ontplooien.

SUPPORT TO CONNECT heeft 3 klassen gerealiseerd, en elk jaar komt er één bij.

Door middel van ons “SUPPORT TO CONNECT School Project” krijgen:

 • kinderen tussen 4 en 12 jaar dagelijks scholing
 • bouwen zij aan hun zelfbeeld
 • werken zij aan het aanhaken bij kansen die er zijn

voor meer informatie zie Beleidsplannen en/of Statuten
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Jaarverslagen
Financiële verantwoording: zie Jaarverslagen