Projecten

Share

School project

Dit is het eerste SUPPORT TO CONNECT project. Dit project helpt kinderen uit het dorp Pallipalem aan een betere opleiding. We doen dit via de Madhunapantula foundation. Voor meer informatie zie http://www.madhunapantula.org. Het dorp Pallipalem is een rurale gemeenschap, en om de kinderen kansen te bieden die ze anders niet zouden krijgen is goed onderwijs van groot belang. Speciaal voor kinderen van ouders die dan anders niet zouden kunnen betalen. Hiervoor is het ook van belang de kinderen maaltijden te verstrekken, omdat de ouders anders alsnog voor kosten gesteld zouden worden.

De school groeit elk jaar met een klas, zodat er een organisch groeimodel is om uit te groeien tot een volledige school, die kinderen in staat stelt een maximale score te halen op de veelbepalende eindtoetsen die in India bepalend zijn voor de toegang tot vervolgopleidingen. Tevens is het zo vroeg mogelijk krijgen van goed Engelse les van groot belang om de kinderen te helpen zich te ontplooien.

school
SUPPORT TO CONNECT heeft 3 klassen gerealiseerd, en elk jaar komt er één bij.

Door middel van ons “SUPPORT TO CONNECT School Project” krijgen:

  • kinderen tussen 4 en 12 jaar dagelijks scholing
  • bouwen zij aan hun zelfbeeld
  • werken zij aan het aanhaken bij kansen die er zijn

class_view

Voor meer informatie, zie onze Jaarverslagen